ششمین دوره طراحی و داوری دوی کوهستان (اسکای رانینگ) _میزبانی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران دی 97

1397/10/29 | کارگروه هامتن خبر :

ششمین دوره طراحی و داوری دو کوهستان (اسکای رانینگ) به میزبانی هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران با همکاری باشگاه سلام همنورد
در این دوره مطالبی شامل تاریخچه دوی کوهستان در جهان و ایران ، قوانین بین المللی ، شیوه نامه برگزاری مسابقات ملی  ، مدیریت بحران ، تجهیزات و لوازم طراحی و داوری ، قوانین طراحی و داوری ، بهداشت فردی و محیط ، مباحث فرهنگی ، اخلاقی ، حقوقی و . . . در این دوره تدریس شد .
این دوره طی دو مرحله روز پنجشنبه به صورت  تئوری و  نظری و  روز جمعه در ارتفاعات البرز مرکزی به صورت عملی برگزار گردید .