نوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی سرعت دختران و مدالهای طلای پوربحری و حقیقی از تهران

1397/11/21 | مسابقات و لیگمتن خبر :

-نفرات برتر نوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر


 رده نوجوانان B

۱- فاطمه پوربحری راه پیما استان تهران

۲- شیما رستگار استان زنجان

۳- ریحانه سادات موسوی استان تهران

 

رده نوجوانان A

۱- ملیکا راحمی حقیقی استان تهران

۲- محیا دارابیان استان زنجان

۳- ثنا عزیز زنجانی استان زنجان-داوودی