اولین‌ دوره کارآموزی یخ نوردی با میزبانی هیئت استان تهران- آقایان و خانمها

1397/11/23 | صعودهای ورزشیمتن خبر :

اولین‌ دوره کارآموزی یخ نوردی با میزبانی هیئت استان تهران در دو‌گروه آقایان و خانمها برگزار گردید . 


در این دوره مبانی تئوری و عملی مطابق طرح درس فدراسیون به کارآموزان تدریس گردید . 

همچنین از شرکت کنندگان آزمون های آمادگی جسمانی ، صعود عملی و تئوری بعمل آمد .

هر دوره آقایان و بانوان به صورت جداگانه در زمان سه روز اجرا گردید .

مباحث آموزش داده شده عبارت بودند از : آشنایی با تاریخچه ، گیره ها ، ابزار یخنوردی (کفش و‌ تبر )، ابزار شناسی و طریقه استفاده از ابزار ، حمایت و صعود ، پاندولی ،درجه مسیرها ، نکات ایمنی و ...