پایان مرحله مقدماتی مسابقات کشوری جام فجر نونهالان و نوجوانان

1397/12/09 | مسابقات و لیگمتن خبر :

پایان مرحله مقدماتی مسابقات کشوری جام فجر نونهالان و نوجوانان نتایج به شرح زیر: