تماس با هئیت کوهنوردی و صعود های ورزشی استان تهران

آدرس : تهران، خیابان شهید مدنی شمالی (نظام آباد)، باشگاه رسالت (دیهیم سابق)، طبقه اول

تلفن: ۳- ۷۷۸۴۵۵۵۲ ۲۱ ۹۸+
نمابر: ۷۷۸۴۵۵۵۱ ۲۱ ۹۸+
ایمیل: info@tehranclimb.ir

تماس با مسئولین
رئیس هئیت manager@tehranclimb.ir
روابط عمومی crm@tehranclimb.ir
هیئت مربیان trainers@tehranclimb.ir
مسئول حقوقی lawyer@tehranclimb.ir